close

  Податки 2022. Акцизний податок. Мито

  Податкова військова реформа вносить ряд змін у правила торгівлі підакцизними товарами. Змін зазанали ряд положень, починаючи від ліцензування і закінчуючи звільненням від сплати податку. Про всі нововведення піде мова у цьому розділі.

  Акцизний податок

  Законами №2120 та №2142 законодавець методично вніс зміни майже у всі розділи ПКУ, щодо оподаткування зниженого та/або добровільно переданого майна на потреби державних та комунальни компаній, що зайняті в обороні країни, лікарням та іншим муніципальним організаціям. Не склав вийняток і акцизний податок.

  Законом 2120 п. 216.3 Статті 216 був доповнений підпунктом «в», в якому визначено, що у разі примусового відчуження, та/або добровільної передачі (у тому числі у якості гуманітарної допомоги), підакцизного товару на потреби ЗСУ, ТРО та деяким іншим державним органам, що задіяні у захисті держави, податкове зобов’язання з акцизного податку не виникає.

  Акцизні склади

  На акцизних складах, які є частково зруйнованими та знаходились в районах проведення бойових дій, або тимчасово окупованих територіях збройними формуваннями РФ, облік пального та спирту етилового здійснюватиметься на підставі даних інвентаризації, проведеної після закінчення зазначених у цьому пункті подій.

  Акциз на пальне

  Поставка та імпорт пального звільнено від оподаьткування акцизним податком.

  Тимчасово, на період дії воєнного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД визначеними підпунктом 215.3.4. пункту 215.3 статті 215 ПКУ на які згідно з пунктом 40 підрозділу 5 розділу встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів.

  Мито. Розмитнення.

  Тимчасово з 1 квіртя 2022 і до припинення або скасування воєнного стану на території України імпорт товарів, що ввозяться на територію України та звільнені від оподаткування митом розширено. Фактично, в цей період всі товари (крім РФ та Білорусі), що імпортуються в Україну не оподатковуються митом. Також встановлені особливі умови розмитнення товарів.

  Звільнення від оподаткування ввізним митом:

  • товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами для вільного обігу, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу «живого» бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
  • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу. Нагадаю, що автомобілі також звільнені від оподаьткування ПДВ. Тож ввезення автомобілів в Україну наразі не оподатковується жодним податком.

  Митне оформлення товарів

  Під час ввезення (пересилання) підприємствами – зареєстрованими платниками єдиного податку (крім ювелірного бізнесу) на митну територію України товарів їх декларування для поміщення в митний режим імпорту може здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів, відповідно до частини п’ятої статті 259 Митного кодексу України.

  За рішенням Кабінету Міністрів України дозволяється пропуск через митний кордон України та/або випуск відповідно до заявленої мети окремих товарів, щодо яких відповідними законами встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України, без надання відповідних дозвільних документів та/або за відсутності відомостей про включення (виключення) таких товарів до (з) відповідного реєстру у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, які підтверджують дотримання встановлених обмежень щодо переміщення таких товарів через митний кордон України, якщо використання таких дозвільних документів та/або відомостей для здійснення митних формальностей передбачено законами України. Звільнення від подання дозвільних документів та/або відомостей, які підтверджують дотримання встановлених обмежень щодо переміщення таких товарів через митний кордон України для здійснення митних формальностей не означає звільнення від дотримання встановлених відповідними законами заборон та/або обмежень щодо використання та/або обігу відповідних товарів на митній території України.

  Митне оформлення товарів має бути завершене протягом одієї робої години з моменту пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює;;

  Плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них не справляється;

  Наведені положення не застосовуються до товарів, які мають походження, або ввозяться з територіїз РФ або Білорусі, та/або з окупованої території України. Також не застосовуються до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, товарів військового призначення або товарів подвійного використання, радіоактивних матеріалів, небезпечних відходів;

  Підстава – підпункт 911 Розділу XXІ ПКУ

  Імпорт підакцизних товарів

  Акцизні марки

  на період дії воєнного стану передбачена можливість імпорту тютюнових виробів без законодавчо встановлених форм акцизних марок.

  Так, новою нормою пп. 69.20. Підрозділу 10 Перехідних положень визначено, що у разі наявності інформації на офіційному веб порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику про відсутність можливості забезпечити продаж марок акцизного податку імпортерам тютюнових виробів, дозволяється ввезення тютюнових виробів, маркованих марками акцизного податку, які не є документами суворого обліку, та надрукованих за межами митної території України на замовлення виробників або імпортерів тютюнових виробів. Акцизний податок з тютюнових виробів, маркованих такими марками, сплачується до подання митної декларації.

  Марки акцизного податку, надруковані за межами митної території України, повинні мати розміри, кольорову гаму та реквізити, які передбачені положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженим Кабінетом Міністрів України на виконання пункту 226.3 статті 226 цього Кодексу.

  Обіг маркованих відповідно до цього пункту тютюнових виробів здійснюється до їх повної реалізації кінцевому споживачу, але не пізніше ніж через три місяці після припинення або скасування воєнного стану

  Ліцензії.

  Основні зміни, щодо обігу ліцензій внесено Законом № 2118 яким доповнено норми ПКУ положенням, щодо прововження дії ліцензії у разі закінчення строків в період дії воєннного стану в Україні. Стаття 18. Заключних положеннь доповнена наступними положеннями

  Вважаються діючими ліцензії, по яких до припинення або скасування воєнного стану на території України або при наявності обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин)не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право:

  виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
  виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
  Оплата чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії повинна бути здійснена протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного стану в Україні.

  Своєю чергою, Закон №2120 вносить косметичні зміни у питанні продовження дії ліцензій. Норму про продовження дії ліцензії, що закінчується у період воєнного стану перенесли з ПКУ (п. 69.10 Підпункту 10, Перехідних положень ПКУ) до спеціалізованого закону про ліцензування (доповнена Стаття 18 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР).

   

  Тютюн

  Імпортерам тютюнових виробів та електронних сигарет тимчасово дозволили імпорт продукції без дотримання вимог, щодо маркування продукції відповідно до законодавства України.

  Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України дозволяється імпорт та реалізація на митній території України сигарет з фільтром (код 2402 20 90 20 згідно з УКТ ЗЕД), тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням (код 2403 99 90 10 згідно з УКТ ЗЕД), з маркуванням відмінним від маркування, передбаченим частиною третьої статті 11 Закону про ліцензування, виготовлені та марковані (включаючи мову) відповідно до вимог країни члена ЄС– виробника такої продукції.

  Тютюнові вироби, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством України.

  Обіг маркованих відповідно до цього підпункту тютюнових виробів здійснюється до їх повної реалізації кінцевому споживачу, але не пізніше ніж через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану.

  Також встановили строки реалізації продукції, що була імпортована з недотриманням вимог, щодо маркування. Статтю 21. Закону  Про попередження та зменшення вживання тютюнових виробів доповненили п.4 в якому визначили наступні послаблення та обмежнння:

  • Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України дозволяється імпорт та реалізація на митній території України тютюнових виробів віднесених до кодів 2402 20 90 20 та 2403 99 90 10 згідно з УКТ ЗЕД з маркуванням відмінним від маркування, передбаченим статтею 12 цього Закону. Обіг маркованих відповідно         до          цього    підпункту тютюнових виробів здійснюється до їх повної реалізації кінцевому споживачу, але не пізніше ніж через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану.
  • Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, штрафи, передбачені статтею 20 цього Закону за порушення вимог статті 12 цього Закону щодо медичного попередження споживачів тютюнових виробів для куріння та вимоги до упакування таких виробів, віднесених до кодів 2402 20 90 20 та 2403 99 90 10 згідно з УКТ ЗЕД, не застосовуються.

  Пальне

  Безоплатна передача пального для армії та інших державних та комунальних підприємств не вважається поставкою. Підпункт 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 після абз. 10 доповнено чотирма новими абзацами такого змісту:

  На період дії правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану не вважаються реалізацією пального:

  • операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв’язку з примусовим відчуженням або вилученням такого пального для потреб держави відповідно до Закону України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”, за умови якщо у майбутньому його попереднім власником або уповноваженою ним особою не буде здійснено заходів щодо отримання компенсації за примусово відчужене або вилучене пальне;
  • операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв’язку з його передачею Збройним Силам України та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, органам місцевого самоврядування, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій без попереднього або наступного відшкодування їх вартості;

   


  На початок | Далі: Податок на прибуток

  1. Підприємці. ФОП 1 ТА 2 ГРУПА ЄП.
  2. Податки з фізосіб
  3. Єдиний податок. 3 група. Нові правила
  4. ПДВ
  5. Акцизний податок та мито
  6. Податок на прибуток
  7. Податок на нерухоме майно та плата за землю
  8. Штрафи, пені та строки давності.
  9. Перевірки
  10. Інші зміни

   

  Поделиться
  Alexander Korzh

  Управляющий партнер

  Комментировать

  

  Подпишитесь на новости

   Позвонить нам