close

  Чергові карантинні зміни до законодавства України. Законопроект 3275 прийнято.

  30.03.2020 р. Верховною Радою України були прийняті чергові зміни до цілого ряду законодавчих актів (всього 47) (законопроект № 3275 від 29.03.2020 р.), у тому числі до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), Кодексу законів України про працю (далі – КЗпП), законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон про БО) та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ). Розглянемо їх детально:

  Зміни до ПКУ

  Єдиний податок

  Збільшено граничний обсяг доходу для платників єдиного податку 1-3 груп.

  Група платника єдиного податку Обсяг річного доходу
  Було Стало
  1 група 300 тис. грн. 1 млн. грн.
  2 група 1,5 млн. грн. 5 млн. грн.
  3 група 5 млн. грн. 7    млн. грн.

  Податкова знижка для фізичних осіб з ПДФО

  При застосуванні податкової знижки за результатами 2020 р., що визначена пп. 166.3.2 ПКУ знято обмеження 4% від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік та встановлено що, кошти або вартість лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів, лабораторне обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень, засобів особистої гігієни, продуктів харчування та товарів за переліком, що визначається КМУ (далі – кошти або товари AntiCOVID-19), які добровільно перераховані (передані) громадським об’єднанням, благодійним організаціям й іншим органам виконавчої влади, з метою запобігання поширенню на території України COVID-19 включається до податкової знижки у повному обсязі.

  ПДВ

  Прийнято зміни до раніше внесеного пункту, яким тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню COVID-19 звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання, перелік яких визначено КМУ, зокрема встановлено строк «тимчасово, на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія  карантину», який встановлюється КМУ.

  Нагадаємо, наразі карантин встановлено до 24 квітня 2020 року, тож у разі відсутності факту продовження карантину, звільнення від ПДВ лікарських засобів до 30 квітня 2020 року.

  Залишилось дочекатися перелік таких ліків від КМУ.

  До визначених звільнених від ПДВ операцій, здійснених починаючи з 17 березня 2020 р. не застосовуються положення п. 198.5 та статті 199 ПКУ, а саме не передбачається реєструвати в ЄРПН зведену податкову за товарами придбаними з ПДВ та пропорційно розподіляти суми ПДВ до податкового кредиту, що є позитивною зміною. Платник не втрачає частину податкового кредиту через факт поставки визначених ліків.

  Визначено, що громадські об’єднання та благодійні організації не включають вартість операції, які звільненні від оподаткування, до загальної суми від здійснення операцій, перевищення якої зобов’язує реєстрацію осіб як платників ПДВ (на сьогодні це більше 1 млн. грн без урахування ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців).

  Податок на прибуток

  Законом визначено, що у 2020 р. коригування регламентовані п. 140.5.9 ПКУ, не застосовуються, тобто фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суму коштів або вартості товарів AntiCOVID-19, які добровільно перераховані (передані) громадським об’єднанням, благодійним організаціям й іншим органам виконавчої влади з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

  Визначені «тимчасові» нові правила коригування фінансового результату, зокрема встановлено, що при обчисленні об’єкта оподаткування податку на прибуток за податкові (звітні) періоди 2020 р. для закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності й особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що є платниками податку на прибуток, фінансовий результат до оподаткування:

  • зменшується на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, в наслідок отримання ними коштів або товарів AntiCOVID-19 добровільно переданих юридичними та фізичними особами протягом дії карантину;
  • збільшується на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання ними коштів або товарів AntiCOVID-19.

  Окрім того, особи, що уповноважені на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, мають право безоплатно постачати (передавати) належні їй товари AntiCOVID-19 закладам охорони здоров’я державної й комунальної власності та:

  • зменшувати фінансовий результат за 2020 рік на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання ними товарів AntiCOVID-19.
  • збільшувати фінансовий результат за 2020 рік на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання ними товарів AntiCOVID-19.

  Акцизний податок

  Тимчасово, до 31 травня 2020 року, акцизний податок справляється за ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів.

  Перевірки

  Законом уточнено попередні зміни про мораторій  на проведення документальних та фактичних перевірок  на період з 18  березня  по  31  травня  2020 р., за винятком:

  •  документальних позапланових перевірок з підстав, коли платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, та з від’ємним значенням з суми  ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн. (п. 78.1.8 ПКУ);
  • фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства: обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів; цільового використання пального, спирту етилового платниками податків тощо.

  Визначено, що камеральна перевірка податкової декларації (крім податкової  декларації  з ПДВ) за березень – травень 2020 року, або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з ПДВ), що були подані платниками податків протягом березня-травня 2020 року, може бути проведена лише протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.

  Плата за землю та податок на нерухоме майно

  Попередніми змінами плата за землю та податок на нерухоме майно не сплачувалися з 1 березня по 30 квітня 2020 р., даним законом плата за землю та податок на нерухоме майно не нараховується та не сплачується лише за березень 2020 року.

  При цьому платники плати за землю та податку на нерухоме майно, які подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю та податку на нерухоме майно лише за березень 2020 р.

  У випадку, якщо у березні чи квітні 2020 р. платник плати за землю та податку на нерухоме майно подав уточнюючу податкову декларацію щодо зменшення  податкового зобов’язання за  квітень  2020  р. то такий платник зобов’язаний подати не пізніше 30 квітня 2020  р. уточнюючі податкові декларації за 2020 р. зі змінами податків за березень та квітень.

  При цьому, у випадку подання уточнюючої податкової декларацій з підстав, визначених попередніми змінами, до них не застосовуються штрафні санкції у розмірі 5 % від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати) та внесення змін до податкової звітності в частині збільшення податкових зобов’язань з плати за землю  та податку на нерухоме майно за квітень 2020 р.

  Також відтерміновано сплату даних податків на один місяць – за квітень 2020 р. строк сплати спливає 30 червня 2020 р., без нарахування пені та штрафних санкцій за порушення термінів сплати податкових зобов’язань.

  Зупинка перебігу строків

  Тимчасово, включно до 31 травня 2020 р. зупиняється перебіг строків, встановлених: статті 56 ПКУ, щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та з від’ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 р. та які не розглянуті станом на 18 березня 2020 р. З 1 червня 2020 р. перебіг строків, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

  Зміни КЗпП

  КЗпП визначено термін «трудовий договір про дистанційну (надомну) роботу», який згідно статею 24 обов’язково укладається у письмовій формі.

  Статтею 60 КЗпП регламентовано умови «гнучкого режиму робочого часу» (далі – ГРРЧ), під яким розуміється «форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу».

  ГРРЧ передбачає: фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу; час перерви для відпочинку і харчування.

  Облік робочого часу забезпечується власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

  У разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу того підприємства (установи, організації), до якого (якої) його відряджено.

  Застосування ГРРЧ не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

  Також законодавець визначив актуальне, на сьогодні, поняття «дистанційна (надомна) робота», як форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

  При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд. Загальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

  При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.

  Стаття 113 КЗпП передбачено порядок оплати часу простою, відповідно до якої, час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

  А на період освоєння нового виробництва (продукції) власник або уповноважений ним орган може провадити робітникам доплату до попереднього середнього заробітку на строк не більш як шість місяців.

  ЄСВ

  Законодавець збільшив ще на один місяць період (до 31 травня 2020 р.), за який не застосовуватимуться штрафні санкції за несвоєчасну сплату єдиного внеску та несвоєчасне подання звітності.

  Продовжено до 31 травня 2020 р. термін, за який не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

  Мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску діє на період з 18 березня по 31 травня 2020 р. (раніше зазначалося по 18.05.2020 р.).

  Також законом зупинено до 31 травня 2020 р. строк розгляду скарг платників податків єдиного внеску, що надійшли / надійдуть до 31 травня 2020 р. та які не розглянуті станом на 18 березня 2020 р.

  Продовжено до 31 травня 2020 р. строк подачі скарг платників ЄСВ, термін подачі яких припадає на період з 18 березня до 31 травня 2020 р.

  Оприлюднення фінансової звітності

  До ЗУ «Про БО» внесено зміни щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 р. або консолідованої фінансової звітності за 2019 р. разом з аудиторським звітом у разі якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 р.


   

   

  Поделиться
  Олександра Лукан

  Головний бухгалтер, ACCA DipIFR, CAP, к.е.н.

  Комментировать

  

  Подпишитесь на новости

   Позвонить нам